Woord- en Communieviering

Een groep van 2 personen die eens in de 6 weken een Woord- en Communieviering verzorgt. De voorbereiding gebeurt gemeenschappelijk met de groepen uit Limmen en Akersloot. Eén van de pastores begeleidt de groep.

Werkgroep Avondwake

Een groep van 3 personen die bij toerbeurt de avondwaken verzorgen. Ongeveer 40 per jaar. De groep komt 1 of 2 maal per jaar bij elkaar. Er is een aparte groep voor het maken van de gedachteniskruisjes.

Werkgroep Familievieringen

Door een groep van 3 personen wordt volgens een bepaald thema geprobeerd een viering voor te bereiden.
Getracht wordt om deze zo te maken dat ze aanspreekt voor zowel kinderen als volwassenen. Ongeveer één keer per maand is er zo’n gezinsviering die door Wikiko wordt opgeluisterd.

Lectoren

Deze groep bestaat uit 8 personen, die lector zijn in de weekendliturgie. Lectoren worden in de gelegenheid gesteld een cursus te volgen in voordracht.

Misdienaars/Acolieten

De parochie heeft een groep misdienaars en acolieten die dienen tijdens weekend- en weekvieringen.

Kosters

De leden van deze groep zijn koster tijdens de vieringen. Zij maken zelf in overleg een beurtenrooster op tijdens een regelmatige bijeenkomst in het Willibrordushuis.
Een aantal kosters is ook beschikbaar voor avondwaken en uitvaarten.
Er is een coördinator en een koster die de voorraad kaarsen e.d. bijhoudt.

Collectanten

In de Willibrorduskerk functioneert een collectantengroep.
Deze groep heeft tot taak het verwelkomen van de mensen, aanbieden van de tekst of de misboekjes, verzorgen van de collecte tijdens of na de dienst en het verzamelen na de dienst van de tekstboekjes.

Dameskoor

Dames- en Herenkoor...

Dit koor heeft 18 leden en het repertoire omvat zowel (meerstemmige) Nederlandse als Latijnse Missen en gezangen.
Deze worden uitgevoerd bij Eucharistie- en Woord- en Communievieringen, in het weekend maar ook Huwelijks- en Jubileavieringen worden door haar begeleid al of niet samen met het Herenkoor. Het koor staat onder leiding van de dirigent/organist, mevr. Zana Naidionova.
Repetitie: donderdagmorgen in de Moeder Godskapel,
van 9.30-11.00 uur.

Herenkoor Sint Caecilia

Het Herenkoor heeft momenteel 20 koorleden en
staat onder leiding van de dirigent/organist, mevr. Zana Naidionova.
Het repertoire omvat naast Nederlandse ook (meerstemmige) latijnse gezangen. Ook het Gregoriaans neemt een zeer grote plaats in.
Volgens een aangelegd rooster wordt zowel op een zaterdag-avond of op een zondag-morgen gezongen. Dit kan geschieden uitsluitend door het Herenkoor of uitgebreid met het Dameskoor.
De wekelijkse repetitie-avond is op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Moeder Godskapel.

Kinderkoor Wikiko

Het doel van het koor is, om de Familieviering met zang en spel op te luisteren. Ter voorbereiding van de vieringen repeteert het koor één keer in de week op woensdagavond van 18.30-19.30 uur, in de pastorie van de Willibrorduskerk.
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom om mee te komen zingen.

De Brug

Met De Brug willen we met enthousiaste oudere jongeren en jongere ouderen een bijdrage leveren aan de liturgie met zang en onze gedeelde geloofsbeleving.
De muziek en teksten richten zich op repertoire dat meegezongen en/of waar naar geluisterd kan worden. Dat betekend van Nederlands en Engels- en anderstalig repertoire, Negro spirituals.
We willen een koor zijn waar de ontmoeting, beleving en eigen inbreng bijdragen aan een zich vormend en vernieuwend koor voor de kerk.
We willen passen tussen jongerenkoor en dames- en herenkoor.
Een nieuw koor betekent niet een uitgestippelde reis, maar een trektocht met elkaar vanuit gezamenlijke doelen. We hebben ervaringen die we willen delen.
Met onze dirigent Ruwald Diderich en de pianiste Wilma Buwalda hebben we ervaring en inzet om samen met ons een sfeer te creëren die bij ons en de kerk past.
De wekelijkse repetities op woensdagavond zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Eens per maand willen we invulling geven aan een viering op zaterdagavond.
We hebben een liturgiegroep die de vieringen voorbereidt en een repertoirecommissie die zich regelmatig buigt over oude en nieuwe liederen.