Secretariaat van de parochie

Onder deze werkgroep vallen veel verschillende functies die door meerdere mensen vervuld worden: receptiewerk en gastheer/vrouw zijn, administratie van Kerkbalans, ledenadministratie, kerkhofadministratie, administratie misintenties. het secretariaat is elke werkdag geopend van 9-12 uur.

Drukwerkcentrum

Een ploeg van 3 mannen multipliceert bij toerbeurt al het drukwerk dat nodig is in onze parochie, met name de Grote Communicatie en de boekjes voor de weekendvieringen. Ieder lid heeft telkens één maand ‘dienst’.

Redactie Communicatie

Deze redactie verzorgt 7 maal per jaar de inhoud van het mededelingenblad "Communicatie". De pastor is lid van de redactie. Veel materiaal wordt door de pastor aangedragen. De copy wordt in de computer verwerkt, voorzien van illustraties en gereed gemaakt voor het drukwerkcentrum. Elk werkjaar wordt er een overzicht gemaakt van de werkzaamheden .
Ook verzorgen vier mensen bij toerbeurt elke week een "weekcommunicatie", die achter in de kerk ligt.

Verspreiding Grote Communicatie

Een aantal coördinatoren begeleidt een groep van bijna 100 mensen (koeriers genoemd) die op ongeveer 3400 adressen in Heiloo de Communicatie rondbrengen.
Deze groep krijgt elke keer een nieuw aangemaakte "koeriers-lijst" waarin de mutaties verwerkt zijn. Men wordt verzocht zelf ook waargenomen veranderingen en verhuizingen door te geven aan de ledenadministratie. Deze groep wordt in de toekomst (geen mutaties meer van de gemeente) steeds belangrijker. Eens in het jaar komt deze groep bij elkaar.

Documentatiecentrum

In het Willibrordushuis is een documentatiecentrum met materiaal op het gebied van liturgie, katechese, diaconie en pastoraat in de ruimste zin van het woord. Gestreefd wordt om dat materiaal te verzamelen en te kopen waarmee de verschillende groepen aan het werk kunnen. De zelf gemaakte boekjes van de vieringen uit de parochie worden ook bewaard. Twee dames runnen het bedrijf. Het bestand wordt bijgehouden op de computer.
Een aantal keren per jaar overleg met de pastor over o.a. aankoop nieuw materiaal.

Hobbyclub

Op deze mensen kan een beroep gedaan worden voor allerlei kleine klussen in Willibrordushuis en Willibrorduskerk. Deze klussen kunnen genoteerd worden in een map, die op de balie van het secretariaat ligt. Op zaterdagmorgen komt de groep bijeen in het Willibrordushuis.

Kerkversiering

De naam zegt het al: men verzorgt de bloemversiering in de kerk. Men legt zich toe op "symbolisch bloemschikken". Eens in het jaar is er een bijeenkomst. Men werkt in groepjes van 3 dames en die dan 2 weken de zorg hebben voor bloemen en planten in de kerk.

Kerkwerk en Huiswerk

Zowel de Willibrorduskerk als het Willibrordushuis worden schoongemaakt door een groep vrijwilligers bestaande uit ongeveer 27 dames. De Kerkwerkers/sters zijn ongeveer eens in de zes weken aan de beurt, er worden onderling afspraken gemaakt over de werktijden. De zes mensen die het Willibrordushuis schoonhouden zijn wekelijks present. Er is een aparte groep, die koper poetst.

Koffieschenken

Iedere zondag is er na de viering gelegenheid om in de Kerkstraat en de Ontmoetingsruimte elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De werkgroep koffieschenken zet de koffie, schenkt ze in en doet de afwas.

Tuinverzorging

De taak van deze werkgroep, genaamd De Tuinfluiters, is om de tuin, het kerkhof en het pastoorsbos te onderhouden. Iedere week komt de groep op donderdagmiddag bijeen.

Kerklinnen

Enkele dames wassen en verstellen het kerklinnen.

Nieuw Ingekomenen

De groep verzorgt een mailing naar nieuwe parochianen, die in Heiloo zijn komen wonen. De gegevens komen via de ledenadministratie.

Feestcommissie

De commissie organiseert elk jaar de vrijwilligersavond, een feestavond voor alle vrijwilligers van de parochie en hun partners, op de tweede vrijdag van oktober. Ook voor andere grote feesten kan er op deze groep een beroep gedaan worden.