OPNAME IN ZIEKENHUIS/VERPLEEGHUIS

Als een parochiaan in het ziekenhuis of verpleeghuis wordt opgenomen, wilt u dit dan melden aan het locatiesecretariaat (072 5330906) of aan de pastor (072 5324142).

ZIEKENBEZOEK

Indien u prijs stelt op bezoek kunt u dit telefonisch melden bij het locatiesecretariaat (072 5330906) of aan de pastor (072 5324142).

ZIEKENCOMMUNIE

Voor zieke en aan huis gebonden parochianen is het mogelijk thuis de communie te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met het locatiesecretariaat (072 5330906) of met de pastor (072 5324142).
Ook kan een van de huisgenoten van de zieke hiervoor zorgen door zelf de communie vanuit de viering mee naar huis te nemen.

ZIEKENZONDAG

Eenmaal per jaar (meestal op Hemelvaartsdag) is er een viering in de Willibrorduskerk, waarbij zieken en ouderen speciaal worden uitgenodigd.

ZIEKENTRIDUUM

Voor het Dekenaat Alkmaar wordt ieder jaar een ziekentriduüm gehouden in de grote kapel van O.L.V. ter Nood.
De deelnemers uit Heiloo zullen tijdig door vertegenwoordigers uit de parochie worden benaderd.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

Voor zieken kan het een steun en troost zijn het sacrament van de zieken (ziekenzalving) te ontvangen. De zieke of familie dient dan contact op te nemen met het locatiesecretariaat (072 5330906) of met de pastor (072 5324142).

AVONDWAKE

Voorafgaand aan een uitvaartdienst kan er een avondwake voor een overledene worden gehouden. Deze wordt verzorgd door de werkgroep Avondwaken.
De uitvaartonderneming geeft de wens tot avondwake door aan de parochie, waarna een lid van de werkgroep avondwaken de familie van de overledene bezoekt.

UITVAART

Voor een overledene kan een uitvaartdienst gehouden worden in de kerk. De katholieke begraafplaats Willibrordushof ligt naast de Willibrorduskerk aan de Westerweg. Verzoeken voor een uitvaartdienst en begrafenis op het kerkhof lopen altijd via de uitvaartonderneming. De uitvaartondernemer neemt hierover contact op met de parochie. Degene die voorgaat in de uitvaartdienst zal vervolgens contact opnemen met de familie van de overledene.

STILTECENTRUM

In de Willibrorduskerk is een Stiltecentrum ingericht, dat tijdens de openingsuren van het secretariaat toegankelijk is voor bezoekers. Men kan er een kaarsje opsteken in de Mariakapel, waar de icoon uit de vroegere Moeder Godskerk is opgehangen. Tevens kan men de Gedachteniskapel bezoeken waarin de kruisjes van overledenen zijn opgehangen. Het Stiltecentrum is te bereiken via de ingang van het Willibrordushuis.