Secretariaat

Postadres PCI Heiloo, Groenelaan 17 1851 NR Heiloo
Telefoon 072-5337408
Email pci.heiloo@gmail.com
Bank NL39 RABO 032.70.62.401
RSIN 824 111 825
ANBI publicatie https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2136

Wat is de P.C.I.?

De PCI maakt deel uit van de diakonie van de katholieke parochiegemeenschap in Heiloo.
De letters PCI staan voor de Parochiële Caritas Instelling, dat wil niet zeggen dat u per se katholiek moet zijn om een beroep op ons te mogen doen. Wij zijn er voor iedereen ongeacht geloof, kleur of ras.
Wij kunnen hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat zij er zelf niet voor uit durven komen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.
In zulke situaties kan de P.C.I. wellicht uitkomst bieden. Om hulp vragen is niet leuk, maar soms wel noodzakelijk.

Als u echt problemen heeft: schroom niet en laat het ons weten!!

Om wat voor problemen kan het gaan?

U bent om wat voor reden dan ook in de schulden geraakt en u ziet geen kans meer deze af te lossen.
U hebt een dusdanig laag inkomen dat het sociale leven van u en uw gezinsleden in het gedrang komt. U kunt niet of nauwelijks meer deelnemen aan een verenigingsleven en uw kinderen kunnen geen lid zijn van clubs.
Uw wasmachine is stuk gegaan en u hebt niet kunnen sparen voor een nieuwe of u kunt de reparatie niet betalen.
U bent al jaren, door de moeilijke financiële situatie, niet in staat geweest op vakantie te gaan. Een weekje er tussen uit zou misschien wat verlichting kunnen brengen.

Dit zijn wat voorbeelden waarmee men te maken kan hebben. De problemen zullen echter voor ieder verschillend zijn. Schroom niet om contact met ons op te nemen.
De P.C.I. is er ook voor U!

Wie kunnen bij ons aankloppen?

Iedereen, die om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft bij soortgelijke problemen als hiervoor zijn aangegeven of bij problemen van een andere aard.

Hoe willen wij helpen?

Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor uw probleem. Het is dan belangrijk dat er een vertrouwensrelatie tussen u en de contactpersoon van de P.C.I. ontstaat. Tijdens een gesprek wordt vastgesteld in welke vorm wij iets voor u kunnen betekenen. Indien gewenst brengen we u in contact met andere hulpverlenende instanties zoals Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank enzovoort.
In een actuele noodsituatie (bv. als een toegezegde uitkering maar niet binnenkomt) kunnen we eerste hulp geven door het verstrekken van noodzakelijke levensbehoeften ( geld voor voedsel e.d.), of kunnen we u helpen met een lening om erger te voorkomen.
Natuurlijk zullen wij waken over uw privacy. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zullen we geen mededelingen aan anderen over uw situatie doen. Anderzijds verwachten we wel dat u open en eerlijk bent over uw problematiek. We willen voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de aan ons toevertrouwde middelen.

Aanmelden.

Dit kunt u op de volgende manieren doen:
U kunt bellen met één van de hieronder genoemde bestuursleden voor een afspraak.
U kunt een emailbericht sturen naar: pci.heiloo@gmail.com, waarna wij contact met u zullen opnemen.

Wat willen we weten?

U begrijpt wel dat u er niet aan ontkomt ons iets over uw situatie te vertellen. We moeten namelijk goed kunnen beoordelen of de hulp die gegeven wordt op de juiste plaats terecht komt.
U kunt er echter verzekerd van zijn dat we heel zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan en niets zullen doen zonder uw toestemming.

Bij wie kunt u terecht:

Theo van Diepen secretaris 072-5337408
George Tervoort plv. voorzitter / penningmeester 072-5335707