Parochie Bron van Levend Water www.rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Willibrordus op Facebook Facebook
Locatie Sint Jacobus Major in Akersloot http://www.sintjacobusmajor.nl/
Corneliusparochie Limmen http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
Locaties H. Adelbertus, H. Margaretha Maria Alacoque en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de Egmonden http://www.rkegmond.nl/
Onze Lieve Vrouw ter Nood http://www.onzelievevrouwternood.nl/
PKN Ter Coulsterkerk Heiloo www.pknheiloo.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam http://www.bisdomhaarlem.nl/
Bisdom Utrecht http://www.aartsbisdom.nl/
Vredeskerk Amsterdam http://www.vredeskerk.nl/
De Zwaan, Alkmaar, Oecumenisch aandachtscentrum http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
Ignatiushuis Amsterdam, centrum voor geloofsverdieping en spritualiteit http://www.ignatiushuis.nl/
La Verna, Amsterdam, Franciscaans Centrum voor spirituele ontwikkeling http://www.laverna.nl/
Het overzicht van de R.K. Kerk in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Allerlei katholieke organisaties, websites van parochies enz. (verzameld door Hans Roest) http://www.rkkerk.net/
Officiele website van de R.K. Kerk waaronder ook de parochiebladenservice (teksten en plaatjes) http://www.katholieknederland.nl/
Wereldraad van Kerken, een oecumenische koepel van alle christelijke kerken http://www.wcc-coe.org/
Overzicht van te huren video's van de IKON http://www.omroep.nl/ikon/videocatalogus/start.html
Paxchristi Nederland, r.k. organisatie voor vrede en gerechtigheid http://www.paxchristi.nl/
Solidaridad, r.k. organisatie die gelden bijeenbrengt voor Zuid- en Midden Amerika http://www.solidaridad.nl/
Gezamenlijke webpagina van vier r..k. organisaties die zich bezighouden met hulp aan de Derde Wereld: Vastenaktie, Memisa, Mensen in Nood en Bilance. http://www.cordaid.nl/
Missio, een r.k. organisatie die vooral de rk parochies en scholen in de Derde Wereld ondersteunt. http://www.missio.nl/
Bezinningsteksten, gedichten en gezangen vanuit de Oecumenische Gemeenschap Taize http://www.taize.fr/
Catechetische informatie voor werkgroepen http://www.catechese.net/
Lezingen en gebeden voor het komend weekend; de werkgroep liturgie van Heeswijk http://www.wlh.nl/
Isodorusweb: Portaal voor surfende kartholieken. Een uitgebreide verzameling van links naar katholieke internetbronnen en achtergrondinformatie over geloof en samenleving. http://www.isidorusweb.nl/
programma "Rond de Waterput" http://www.ronddewaterput.nl