Informatie over trouwen in de kerk

Het huwelijk

Voor christenen heeft het huwelijk een dubbele betekenis. Het is enerzijds een aardse en natuurlijke werkelijkheid; een samenlevingsvorm tussen man en vrouw. Daarnaast is het huwelijk ook een zichtbaar teken van het Verbond van God en de mensen. Daarom vragen man en vrouw Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven. Zij gaan naar hun parochie, om daar tegenover God en zijn kerk hun huwelijk te sluiten.
Het is wettelijk geregeld dat vóór het kerkelijk huwelijk, het burgerlijk huwelijk op het gemeentehuis wordt gesloten.

Eén van de zeven sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten.
Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.
Het huwelijk is sinds de 12e eeuw één van de zeven sacramenten. Bijzonder aan het huwelijkssacrament is dat de man en vrouw het aan elkáár toedienen.
De rol van de priester is dat hij de officiële getuige is namens de kerkgemeenschap en dat hij het huwelijk inzegent.

Volgens de bijbel

En God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’ Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En God vormde de rib die Hij bij de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’ Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar. (Genesis 2, 18,21-25)

Symboliek

Vaak trouwt de bruid in het wit. De witte kleur doet ons denken aan vreugde en feest, aan zuiverheid en volkomenheid. Dezelfde kleur kleding wordt van oudsher in de kerk gebruikt bij de doop en de eerste communie. De bloemen van het bruidsboeket zijn vrolijke kleurige tekens van leven. In vroegere tijden waren zij een middel om geesten af te weren. Ook staan ze symbool voor liefde en goede wensen.
De ringen die het bruidspaar elkaar geeft drukken de verbondenheid met elkaar uit. Een ring houdt nooit op rond te zijn; in die zin is een ring eindeloos en het symbool van eeuwigheid.
Moge ook het huwelijksverbond zo eindeloos en eeuwig zijn. Tijdens de viering worden de ringen gezegend. Hierdoor wordt de belofte die het paar tegenover elkaar heeft uitgesproken bevestigd. Vanaf de huwelijksdatum vervullen de ringen een sterke symbolische waarde.

Aanmelding

Zij die willen trouwen en hun huwelijk ook kerkelijk willen bevestigen, doen er goed aan ruim van te voren contact op te nemen met het locatiesecretariaat of met één van de pastores. Dit is nodig om teleurstellingen te voorkomen. Niet elke datum of tijdstip is mogelijk voor de pastor of voor het koor. Bovendien heeft het de voorkeur dat huwelijken in de eigen parochiekerk van de bruid of de bruidegom worden gesloten. Er zijn soms bijzondere omstandigheden die een uitwijk naar een andere kerk rechtvaardigen.

Gespreksavonden vooraf

Elk jaar worden bruidsparen uitgenodigd voor een drietal avonden, waarin de pastor met het bruidspaar kan kennismaken en enkele zakelijke gegevens met betrekking tot de viering worden geregeld.

De voorbereiding en viering

De huwelijksdienst wordt door het bruidspaar volgens een bepaald schema in elkaar gezet. Een ruime keuze uit teksten is voor hen beschikbaar. Zij maken zelf het boekje van de viering.
Tenslotte worden alle benodigde formulieren ingevuld om het huwelijk een wettig kerkelijk huwelijk te laten zijn. De huwelijksceremonie duurt ongeveer een uur. Meestal zijn daar veel familieleden en vrienden bij aanwezig.

De inschrijving

Na de viering wordt het huwelijk door de priester en het bruidspaar ingeschreven in het huwelijksboek en de doopboeken.
Ook in het trouwboekje wordt het kerkelijk huwelijk ingeschreven.