Over de voorbereiding van de Eerste Communie

Waarom Eerste Communie?

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Betekenis van de Eerste Communie

Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Eén van de zeven sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten.
Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie
en het vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

Aanmelding voor de Eerste Communie

De kinderen uit groep 4 van de katholieke basisscholen in Heiloo krijgen in oktober een uitnodigingsbrief van de parochie op school uitgedeeld. Bij deze brief zit een aanmeldingsformulier. Tevens wordt deze brief opgenomen in het parochieblad Communicatie.

Voorbereiding op de Eerste Communie

Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vind er eerst een voorbereiding plaats vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en de pastoor. De voorbereiding vindt plaats in het Willibrordushuis naast de kerk.
Bij een groot aantal aanmeldingen worden er soms twee groepen gevormd.
Voor de kinderen worden er de volgende bijeenkomsten verzorgd:

5 catechesebijeenkomsten van circa 1 uur
1 knutselmiddag van circa 1 uur
1 rondgang met spreurtocht door de kerk van circa 2 uur
1 broodmaaltijd van circa 3 kwartier
1 oefenmiddag voor het oefenen van de liedjes van circa 1 uur
2 oefenmiddagen voor het oefenen van de Communieviering van circa 2 uur

Voor de ouders worden er twee ouderavonden verzorgd. Na de viering van de Eerste Communie sluiten we het project af met een ouder- en kindavond van circa 1 uur. Voor verschillende activiteiten wordt de ouders gevraagd om te helpen.

Over de catechesebijeenkomsten

De voorbereiding vindt plaats aan de hand van een projectmap. Hierin komen thema’s aan de orde als dopen, bidden en de eucharistie. Deze projectmap nemen de kinderen mee naar huis. Ook krijgen ze opdrachten mee om thuis mee verder te werken. We verwachten dat de ouders samen met hun kinderen aan deze opdrachten werken.

Voorwaarden

Aan de Eerste Communie zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat het kind gedoopt is. Aan de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het werkboek, de broodmaaltijd en andere kosten die worden gemaakt.

De inschrijving

Na de voorbereiding, de Eerste Communieviering en de afsluitende ouder- en kindavond wordt de datum van de Eerste Communie in het reeds bestaande ledenbestand bijgeschreven.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het locatiesecretariaat.