Informatie over dopen en doopvoorbereiding

De geboorte

Bij de geboorte van een kind sturen de ouders vaak een geboortekaartje naar de pastor of het parochiesecretariaat. Dat is leuk, want dan kan de parochie het gezin feliciteren met de geboorte van het kind.

Waarom dopen?

Veel ouders willen de geboorte van hun kind vieren in de geloofsgemeenschap. Dit kan door het kind te laten dopen.

Door het ontvangen van het doopsel, gaat je kind deel uit maken van de geloofsgemeenschap. Wanneer ouders aangeven dat zij hun kind willen laten dopen, geven zij daarmee aan dat ze hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk en het op de weg willen zetten van Jezus en zijn evangelie.

Betekenis van de doop

In onze tijd worden met name kinderen gedoopt. De volwassendoop komt incidenteel voor.

Het belangrijkste symbool bij de doop is water. Water kan leven schenken, maar kan ook het leven bedreigen. Deze twee kenmerken van water bepalen de betekenis van de doop. Door een kind te dompelen in het water sterft het als het ware en wordt het opnieuw weer geboren. Het kind wordt herboren als kind van God.

Naast het water zijn er nog andere symbolen die bij de doop horen. Door de zalving wordt het kind verbonden met de Heilige Geest. We maken een kruisteken op het voorhoofd van het kind; dit verbindt ons met elkaar en met Christus. De handoplegging is het teken van bescherming. Het zout is om het kind te beschermen tegen bederf. Aan de paaskaars steken we de doopkaars aan en geven die mee aan de ouders met de vraag of zij ook licht van Christus willen zijn in onze wereld.

Hoewel de doop in een bepaalde kerk wordt voltrokken, erkennen de christelijke kerken van elkaar de geldigheid van het doopsel.

Eén van de zeven sacramenten

De R.K. Kerk kent zeven sacramenten. Het zijn tekens van ons gezamenlijk geloven in God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het vormsel.

De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de biecht en de ziekenzalving.

Peter en Meter

In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek en gevormd zijn.

Doopviering

Een doopviering vindt meestal individueel plaats. Ouders en pastor bepalen samen de datum, meestal op een zondag om 12 uur.

Doopgesprek vooraf

De data voor het doopgesprek vooraf kunt u vinden in de Communicatie.

Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders een informatieboekje. Zij kunnen daaruit een gedicht, een lezing en enkele gebeden kiezen voor de doopplechtigheid. Soms typen ouders zelf een eigen boekje.

Aanmelding voor de doop

Ouders die hun kind willen laten dopen dienen hiervoor zelf contact op te nemen met het locatiesecretariaat.

De viering van de doop

De doop duurt ongeveer een half uur. Meestal zijn daar veel familieleden en vrienden bij aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Traditie is dat het kind op zondag wordt gedoopt. Soms vindt de doop in een speciale weekendviering plaats.

De inschrijving

Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de Willibrorduskerk ingeschreven en daarna in het ledenbestand van de parochie wanneer het kind in Heiloo woont. Bovendien kan de plaats en de datum van de doop in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.